Brošure, prospekti, časopisi, knjige..

Klamani uvez

tiskaju se na standardnom premazanom ili nepremazanom papiru s mogućnošću tiskanja korica od debljeg papira koji se po želji može plastificirati sjajnom ili mat folijom. Za uvez koristimo klamanje 2 puta po sredini.

Riječ je o jednostavnom i brzom uvezu koji je pogodan za publikacije od 8 do 80 stranica.

Materijal za knjižni blok: 90g-120g papir

Materijal za korice: 250g i 300g papir

Minimalna narudžba: 10 komada

 

Dostupni formati

Priprema za tisak

Ukupan broj unutrašnjih stranica (knjižni blok) mora biti djeljiv s 4!

Maksimalan broj stranica ovisi o izboru debljine papira, ali vodite se pravilom: što je veći broj stranica, papir treba biti tanji!

Za kataloge s opsegom većim od 36 stranica preporučujemo odabir debljih korica s opcijom plastificiranja, jer će tako konačni proizvod biti kompaktniji.

Prilikom izrade pripreme za tisak, potrebno je staviti napust (bleed) od 3 mm, te margine od minimalno 5 mm (pozicionirati sav tekst I slike min. 5 mm od ruba, ne računajući napust).

Pripremite datoteku u točno određenom formatu 1:1, i pošaljite je u jednom PDF-u, stranice u dokumentu neka slijede jedna za drugom od prve do zadnje stranice, montažu za tisak ćemo napraviti mi!

Slike koje koristite trebaju imati 250-300 dpi.

Crni tekstovi ili fontove manje od 15 pt, kreirati samo od crne boje (C=0%, M=0%, Y=0%, K=100%).

Veličina slova ne smije biti manja od 6 pt.

Vektorske linije trebaju imati minimalnu debljinu od 0,25 pt ili 0,1 mm.

Datoteka treba sadržavati rezne linije i biti kreirana u CMYK sistemu, nikako u RGB. Ako je datoteka poslana u RGBu moguče su razlike u boji za koje ne možemo biti odgovorni.

Ukoliko želite možemo vam poslati predložak sa već postavljenim napustom i marginama. Predloške imamo u Ai, Psd, i Canvi.

Meki lijepljeni uvez

Meki (lijepljeni) uvez pogodan je za tisak publikacija obima od 40 do 700 stranica. Riječ je o vrsti uveza kod kojega se korice tiskaju na debljem papiru, a knjižni blok se tiska na papiru niže gramature, na standardnom premazanom ili nepremazanom papiru. Kako bi se izbjegla mehanička oštećenja, korice su zaštićene plastifikacijom u mat ili sjajnoj verziji.

Materijal za knjižni blok: 90g – 120g papir

Materijal za korice: 300g papir + plastifikacija

Minimalna narudžba: 10 komada

Dostupni formati

Priprema za tisak

Prilikom izrade pripreme za tisak, potrebno je staviti napust (bleed) od 3 mm, te margine od minimalno 5 mm (pozicionirati sav tekst I slike min. 5 mm od ruba, ne računajući napust).

Pripremu unutrašnjih stranica (knjižni blok) pošaljite u točno određenom formatu, 1:1, u PDF-u, stranice u dokumentu neka slijede jedna za drugom od prve do zadnje. Mi ćemo napraviti montažu za tisak!

Za pripremu korica prvo se posavjetujte s nama, kako bi vam izračunali debljinu hrbata I potrebnu dimenziju korica.

Slike koje koristite trebaju imati 250-300 dpi.

Crni tekstovi ili fontove manje od 15 pt, kreirati samo od crne boje (C=0%, M=0%, Y=0%, K=100%).

Veličina slova ne smije biti manja od 6 pt.

Vektorske linije trebaju imati minimalnu debljinu od 0,25 pt ili 0,1 mm.

Datoteka treba sadržavati rezne linije i biti kreirana u CMYK sistemu, nikako u RGB. Ako je datoteka poslana u RGBu moguče su razlike u boji za koje ne možemo biti odgovorni.

Ukoliko želite možemo vam poslati predložak sa već postavljenim napustom i marginama i za knjižni blok i za korice. Predloške imamo u Ai, Psd, i Canvi.