Kalendari i Bookmarkeri

 

Kalendari

Izrađujemo dvije vrste kalendara:

  • dvodijelni zidni kalendar – 2x A4 sa žičanim uvezom i rupom na vrhu  ( listovi kalendara se printaju na 120g papiru, a papir na kojem se nalazi glavni dizajn je 300g, plastificiran mat plastifikacijom)
  • jednolistni kalendari – A3 sa rupom na vrhu (300g papir + mat plastifikacija)

Kalendare izrađujemo sa vašim dizajnom ili možemo mi dizajnirati za vas.

Ukoliko šaljete svoj vizual na print, pročitajte pripremu za tisak na dnu stranice. Ako niste sigurni što tražimo, nazovite nas, rado ćemo vam pomoći.

 

 

Bookmarkeri

Izrađujemo bookmarkere različitih dimenzija. Bookmarkeri se printaju na 300g finom papiru, zatim se obrubljuju sa svih strana.

Također se mogu i dodatno plastificirati mat ili sjajnom plastifikacijom.

Bookmarkere izrađujemo sa vašim dizajnom ili možemo mi dizajnirati za vas.

Ukoliko šaljete svoj vizual na print, pročitajte pripremu za tisak na dnu stranice. Ako niste sigurni što tražimo, nazovite nas, rado ćemo vam pomoći.

 

Priprema za tisak

Prilikom izrade pripreme za tisak, potrebno je staviti napust (bleed) od 3 mm, te margine od minimalno 5 mm (pozicionirati sav tekst I slike min. 5 mm od ruba, ne računajući napust).

Za kalendare potrebno je da margine budu još malo veće na mjestima gdje dolazi rupa i žičani uvez.

Datoteke pripremite i pošaljite u točno određenom formatu, 1:1, u PDF-u, stranice u dokumentu neka slijede jedna za drugom od prve do zadnje. Mi ćemo napraviti montažu za tisak!

Slike koje koristite trebaju imati 250-300 dpi.

Crni tekstovi ili fontove manje od 15 pt, kreirati samo od crne boje (C=0%, M=0%, Y=0%, K=100%).

Veličina slova ne smije biti manja od 6 pt.

Fontovi bi trebali biti pretvoreni u krivulje. Pogotovo na crnim podlogama sa bijelim slovima.

Vektorske linije trebaju imati minimalnu debljinu od 0,25 pt ili 0,1 mm.

Datoteka treba sadržavati rezne linije i biti kreirana u CMYK sistemu, nikako u RGB. Ako je datoteka poslana u RGBu moguče su razlike u boji za koje ne možemo biti odgovorni.