Ploče i table

Za sve potrebno možete kod nas naručiti izradu vizuala, također, možete dostaviti i svoje vizuale na print. Ukoliko želite dostaviti svoje vizuale na print, kontaktirajte nas, kako bi se dogovorili oko grafičke pripreme ovisno o onome što vam je potrebno. Na taj način olakšavamo posao i vama i nama.

 

Pripremamo i printamo:

Ploče (npr. oznake za gradilišta) do B1 dimenzija.

Printamo na PVC foliju, kaširamo na forex ploče.

Po potrebi moguća i plastifikacija iste.

Tisak na tablu u jednoj ili više boja.

 

Vlado M.

Business developer
Kad god bih ugledao Retesove gradilišne i oznakovne table u Južnoafričkoj republici i Iranu - srce bi mi zatitralo te bih odmah odobravao 4% popusta na ukupni trošak certifikata u zavarivanju.