Sve za vjenčanje

Pripremamo i tiskamo:

  • Sve vrste pozivnica, jedostrane, obostrane ili preklopljene?
  • Treba vam tabla s popisom stolova? Izrađujemo ih u svim dimenzijama.
  • Možda instagram okvir za pir ili djevojačku? Dizajniramo ga točno po vašim željama.
  • Numeriranje stolova i menu?
  • Dekorativna registracija za vaše vozilo?

 

Izabrite nešto od naših predložaka ili pošaljite svoje vizuale na print kod nas.

Naši predlošci su prilagodljivi gotovo svim dimenzijama koje vam trebaju, te je lako napraviti manje izmjene.

 

 

Priprema za tisak

Prilikom izrade pripreme za tisak, potrebno je staviti napust (bleed) od 3 mm, te margine od minimalno 5 mm (pozicionirati sav tekst I slike min. 5 mm od ruba, ne računajući napust).

Datoteke pripremite i pošaljite u točno određenom formatu, 1:1, u PDF-u, stranice u dokumentu neka slijede jedna za drugom od prve do zadnje. Mi ćemo napraviti montažu za tisak!

Ukoliko radite u Canvi, najlakše je da nam pošaljete linkove na svoje vizuale i dopustite editiranje kako bi ih mi pravilno pripremili za tisak.

Slike koje koristite trebaju imati 250-300 dpi.

Crni tekstovi ili fontove manje od 15 pt, kreirati samo od crne boje (C=0%, M=0%, Y=0%, K=100%).

Rich black – duboku crnu (C=60%, M=40%, Y=40%, K=100%) koristiti samo kod velike prekrivenosti vizuala crnom bojom.

Veličina slova ne smije biti manja od 6 pt.

Fontovi bi trebali biti pretvoreni u krivulje. Pogotovo na crnim podlogama sa bijelim slovima.

Vektorske linije trebaju imati minimalnu debljinu od 0,25 pt ili 0,1 mm.

Datoteka treba sadržavati rezne linije i biti kreirana u CMYK sistemu, nikako u RGB. Ako je datoteka poslana u RGBu moguče su razlike u boji za koje ne možemo biti odgovorni.

Tonko F.

Mladoženja
Iako su Retesovci rekli da će napraviti koju pozivnicu viška i samo se pojaviti na vjenčanju, ipak nisu došli.